بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

آیین بزرگداشت دانشمند شهید «حاج حسن طهرانی‌مقدم» دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با حضورسردار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرماندهی محترم نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رضا مراد صحرای وزیر آموزش و پرورش و دیگر مقامات لشکری و کشوری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سردار امیرعلی حاجی زاده در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سردار بلالی مشاور عالی هوافضا سپاه پاسداران در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

حضور سفرای خارجی در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سردار بلالی مشاور عالی هوافضا سپاه پاسداران در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

حضور سفرای خارجی در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

سخنرانی محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

سردار امیرعلی حاجی زاده در جمع خبرنگاران در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سردار امیرعلی حاجی زاده در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سردار بلالی مشاور عالی هوافضا سپاه پاسداران در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

حضور سفرای خارجی در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سردار بلالی مشاور عالی هوافضا سپاه پاسداران در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

حضور سفرای خارجی در بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

سخنرانی سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

سخنرانی محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

بزرگداشت دانشمند شهیدحاج حسن طهرانی‌مقدم

سردار امیرعلی حاجی زاده در جمع خبرنگاران در آیین بزرگداشت دانشمند شهید«حاج حسن طهرانی‌مقدم»

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا