اولین دوره بین المللی جایزه معلم

نشست خبری اولین دوره بین المللی جایزه معلم یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد.این جایزه به منظورتکریم معلم و ارتقای شان اجتماعی معلم است.جایزه معلم قرار است از بین تمام افرادی که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند، اثر گذارترین‌ها را انتخاب کند.

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

سحر اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

 ژما جواهری پور، دبیر کمیته داوری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

سحر اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش تهران در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

 ژما جواهری پور، دبیر کمیته داوری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

سحر اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

 ژما جواهری پور، دبیر کمیته داوری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

سحر اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

محمد آذین، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه معلم دراولین دوره بین المللی جایزه معلم

علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش تهران در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

 ژما جواهری پور، دبیر کمیته داوری «جایزه معلم» در اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

اولین دوره بین المللی جایزه معلم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا