پوشش

  • سئوافزایش سود خالص ایران‌کیش در دوره سه ماه (تیر تا شهریور 1402)

    افزایش سود خالص ایران‌کیش در دوره سه ماه (تیر تا شهریور 1402)

    ایران کیش با جبران زیان شش ماهه، در صورت های مالی 9 ماهه اخیر (دی 1401 تا شهریور 1402) از مرز سود اوری مورد انتظار فراتر رفته و پیش بینی می شود در پایان آذر 1402 به سودی بیش از سال گذشته دسترسی پیدا کند. به گزارش ایلنا، اجرای طرح ها، پروژه های جدید و کسب و کارهای نوین در راستای فعالیت های شرکت از عوامل رشد مالی ایران کیش در این دوره مالی محسوب میشود به طوریکه توسعه سامانه…

دکمه بازگشت به بالا