پسماند

  • رایزنی ها برای دفع اصولی پسماند در حریم شهرستان شیراز

    اجرایی کردن مدیریت دفع اصولی پسماند در حرایم بخش های مرکزی و ارژن و سیاخ دارنگون در شهرستان شیراز در اولین جلسه کار گروه مدیریت پسماند این شهرستان مطرح شد. به گزارش ایلنا، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان شیراز در این نشست با بیان اینکه شیراز به عنوان پایتخت محیط زیست کشورهای آسیایی  معرفی شده است افزود:  لذا مسائل زیست محیطی شهر باید به طور مستمر پایش شود و مشکلات حوزه پسماند توسط اداره حفاظت محیط زیست و مراکز بهداشتی شهرستان…

دکمه بازگشت به بالا