شورای شهر قزوین

  • شهرداری‌ قزوین برای ایجاد شور انتخاباتی از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند

    رئیس شورای شهر قزوین گفت: تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی در شهرداری قزوین برای ایجاد شور انتخاباتی و تحقق مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته شود. به گزارش ایلنا، علی فرمانی با بیان اینکه اقدامات شهرداری‌ها موجب تقویت مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای مشارکت مردم در انتخابات تلاش داریم تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را به میدان…

دکمه بازگشت به بالا