لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 – 0 تراکتورسازی تبریز

در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۲۰ تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتور بود. این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال خاتمه پیدا کرد. به این ترتیب استقلال ۲۲ امتیازی شد و صدرنشین لیگ برتر باقی ماند. تراکتور هم ۱۵ امتیازی در رده چهارم جدول رده‌بندی باقی ماند.

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 – 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

جواد نکونام سرمربی تیم استقلال

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

جواد نکونام سرمربی تیم استقلال

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 – 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

خوشحالی ایمان سلیمی  پس از به ثمر رساندن گل اول استقلال به تراکتور

جواد نکونام سرمربی تیم استقلال

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

جواد نکونام سرمربی تیم استقلال

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

لیگ برتر فوتبال | استقلال 2 - 0 تراکتورسازی تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا